حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی از پیشگامان انقلاب اسلامی در شهر دامغان و اولین زندانی سیاسی آن دیار در رژیم شاهنشاهی است، روحیۀ انقلابی، سخنرانی‌های ضد رژیم پهلوی، پخش اعلامیه و عکس‌های امام خمینی (ره) باعث شد تا در ‌سال ۱۳۴۹ از دامغان دستگیر و در زندان «قزل‌قلعه» زندانی شود، ازآن‌پس بود که در اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» از او به عنوان عنصری خرابکار و مخالف رژیم یاد شد و مزاحمت‌ها و مراقبت‌های فراوان دژخیمان، آغاز گشت.

هرچه به‌سال ۵۷ یعنی سال پیروزی انقلاب نزدیک‌تر می‌شد، فعالیت‌ها، سخنرانی‌ها و مسافرت‌های تقوی نیز بیشتر و بیشتر می‌شد. در اعتصابات و اعتراضات طلاب، تعطیلی درس‌های مراجع تقلید به‌عنوان اعتراض به اعمال دستگاه رژیم طاغوتی، برنامه‌ریزی برای سخنرانی‌های انقلابی در قم و شهرستان‌ها، تکثیر اعلامیه‌ها و نوار سخنرانی‌های امام‌خمینی (ره)، ارتباط و تماس با علمای بلاد، از فعالیت‌هایی بود که حجت‌الاسلام و المسلمین تقوی انجام می‌داد. آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از اسناد گردآوری شده در سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» از فعالیت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مشخص شدن عامل نصب عکس خمینی

 

 

تاریخ گزارش: 48/10/09

شماره گزارش: 3679/هـ

به: 316

از: 14هـ

منبع: 3334

تاریخ وقوع: اخیراً

تاریخ رسیدن خبر به منبع: اخیراً

تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات محل: 48/10/3

پیرو: 3595/هـ – 48/10/2

 

موضوع: نصب عکس خمینی در مدرسۀ حاج فتحعلی بیک دامغان

مطابق اطلاع، سید رضا تقوی، فرزند سید علی که در قم تحصیل می‌کند ضمن یک مسافرت 48 ساعته به دامغان از اینکه عکس‌های خمینی از کتابخانه و مدرسه برداشته شده بود ناراحت شده و عکس دیگری از مشارالیه را به یکی از برادران خود به نام محمدعلی تقوی که کر و لال می‌باشد داده و نامبرده آن را هر روز در نقاط مختلف مدرسه نصب می‌نمود ولی چند روزی‌ست که از عکس مزبور خبری نیست و معلوم نیست به وسیلۀ چه شخصی برداشته شده است.

نظریۀ منبع: سید علی تقوی، پدر سید رضا، خادم مدرسۀ حاج فتحعلی بیک بوده و از ادارۀ اوقاف دامغان ماهیانه 100 تومان حقوق می‌گیرد.

نظریۀ رهبر عملیات: به منبع تذکر داده شد که در صورت مشاهدۀ عکس خمینی آن را به طور غیر محسوس برداشته و ارائه نماید.

نظریۀ رییس امنیت داخلی: برابر اطلاع صمیمی، رییس اطلاعات شهربانی دامغان برای برداشتن سه قطعه عکس قبلی سفارش نموده که این دفعه می‌نویسم عکس وجود نداشت ولی دیگر نصب نشود.

نظریۀ رییس ساواک: گزارش منابع این ساواک قابل تأیید است لکن شهربانی به باری جهت گذرانده و نتیجه‌ای که برای این ساواک حاصل شده بدبینی به منابع است که با گذشت زمان در دسترس قرار می‌گیرند.

طبقه‌بندی حفاظتی: خیلی محرمانه