حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی از پیشگامان انقلاب اسلامی در شهر دامغان و اولین زندانی سیاسی آن دیار در رژیم شاهنشاهی است، روحیۀ انقلابی، سخنرانی‌های ضد رژیم پهلوی، پخش اعلامیه و عکس‌های امام خمینی (ره) باعث شد تا در ‌سال ۱۳۴۹ از دامغان دستگیر و در زندان «قزل‌قلعه» زندانی شود، ازآن‌پس بود که در اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» از او به عنوان عنصری خرابکار و مخالف رژیم یاد شد و مزاحمت‌ها و مراقبت‌های فراوان دژخیمان، آغاز گشت.

هرچه به‌سال ۵۷ یعنی سال پیروزی انقلاب نزدیک‌تر می‌شد، فعالیت‌ها، سخنرانی‌ها و مسافرت‌های تقوی نیز بیشتر و بیشتر می‌شد. در اعتصابات و اعتراضات طلاب، تعطیلی درس‌های مراجع تقلید به‌عنوان اعتراض به اعمال دستگاه رژیم طاغوتی، برنامه‌ریزی برای سخنرانی‌های انقلابی در قم و شهرستان‌ها، تکثیر اعلامیه‌ها و نوار سخنرانی‌های امام‌خمینی (ره)، ارتباط و تماس با علمای بلاد، از فعالیت‌هایی بود که حجت‌الاسلام و المسلمین تقوی انجام می‌داد. آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از اسناد گردآوری شده در سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» از فعالیت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یافتن عامل نصب عکس خمینی

 

تاریخ گزارش: 48/9/25

شماره گزارش: 3498/هـ

به: تیمسار ریاست ساواک

از: ساواک سمنان

درباره: نصب عکس خمینی

عطف به شماره: 316/4440 – 48/9/8

 

خبر مذکور به شهربانی فرمانداری کل سمنان اعلام و خواسته شد تا به طور غیر محسوس این عکس‌ها برداشته و عاملین الصاق آنها را معرفی نماید –شهربانی اشاره شده با استناد گزارش شهربانی دامغان اعلام نموده که در بازرسی دقیقی که وسیلۀ رییس آن شهربانی از محل مورد بحث به عمل آمده هیچگونه عکسی از خمینی در محل مزبور مشاهده نگردیده است- مراتب مجدداً به منبع 3334 اعلام تا تحقیق مجددی به عمل آورد و گزارش وی حاکیست که عکس‌های مذکور در مدرسه‌ای قرار داشته که دائماً در آن مدرسه مشغول تحصیل می‌باشد و بارها آن را مشاهده نموده و در تاریخ 48/9/6 یکی از عکس‌ها که قاب شده بود به‌وسیلۀ شهربانی دامغان برچیده شد و در تاریخ 48/9/19 نیز دو عدد از عکس‌های فوق‌الذکر که روی شیشۀ دریچه‌ای نصب شده بود به وسیلۀ صمیمی، رییس اطلاعات شهربانی دامغان کنده شد -ضمناً شخصی که این عکس‌ها را نصب نموده سید رضا تقوی، فرزند سید علی است که پدرش سرایدار مدرسۀ مذکور بوده و خودش در حال حاضر در قم به تحصیل اشتغال دارد- مراتبا* استحضاراً به عرض رسید.

رییس سازمان اطلاعات و امنیت فرمانداری کل سمنان. رئوفی

امنیت داخلی. نوری‌زاده

خیلی محرمانه

*. مراتب.