8 06 1401

03- نیازهای معنوی خانواده

توسط |2022-09-01T11:12:55+04:308 شهریور 1401|آثار, مقالات|

خانواده عبارت از یك واحد اجتماعى است كه براساس میثاق ازدواج زن و مرد به‏‌وجود مى‌‏آید و رشته قرابت كه زاییده زوجیت مى‌‏باشد در میان اعضاء آن همبستگى حقوقى ایجاد مى‏‌كند. در این واحد اجتماعى… [...]

1 06 1401

01- نیازهای معنوی خانواده

توسط |2022-08-19T21:43:25+04:301 شهریور 1401|آثار, مقالات|

آیین آسمانى اسلام بر این نكته تأكید مى‏‌ورزد كه در نظام خلقت، قانونى به نام «زوجیّت» وجود دارد و این قانون، نه تنها بر زندگى انسان، حیوان و نبات، حاكمیت دارد بلكه بر… […]

عنوان

Go to Top