3 05 1401

03- عوامل مؤثر در موفقیت روابط عمومى

توسط |2022-07-12T12:27:31+04:303 مرداد 1401|آثار, مقالات|

تاریخ بشرى، پُر از كتمان‌‏هایى است كه توسط چهره‌‏هاى خائن و قلم به‏ مُزدانِ منفعت‏‌طلب انجام گرفته است. كسانى‏‌كه یا قوّت‌‏ها و ارزش‏‌ها را نادیده گرفتند و یا از ضعف‌‏ها و خیانت‌‏ها، […]

1 05 1401

02- عوامل مؤثر در موفقیت روابط عمومى

توسط |2022-07-12T12:27:10+04:301 مرداد 1401|آثار, مقالات|

آنان‏كه در حوزه روابط عمومى، مسؤولیت مهم برقرارى ارتباط را برعهده گرفته‌‏اند و از این جایگاه مى‏‌كوشند تا پیامى را در دل‏‌ها بنشانند و یا اذهانى را روشن‏گر باشند باید پیش از روبه‌‏رو شدن با [...]

30 04 1401

01- عوامل مؤثر در موفقیت روابط عمومى

توسط |2022-07-12T10:54:53+04:3030 تیر 1401|آثار, مقالات|

در برخورد با اصطلاح «روابط عمومى» نخستین پرسشى كه در ذهن بسیارى از ما نقش مى‏‌گیرد این‌ ‏است‌ ‏كه: فلسفه وجودى روابط عمومى چیست؟ و چرا در درون سازمان، شركت‏‌ها و مجموعه‌‏هاى اجتماعى… […]

عنوان

Go to Top