8 06 1401

03- نیازهای معنوی خانواده

توسط |2022-09-01T11:12:55+04:308 شهریور 1401|آثار, مقالات|

خانواده عبارت از یك واحد اجتماعى است كه براساس میثاق ازدواج زن و مرد به‏‌وجود مى‌‏آید و رشته قرابت كه زاییده زوجیت مى‌‏باشد در میان اعضاء آن همبستگى حقوقى ایجاد مى‏‌كند. در این واحد اجتماعى… [...]

1 06 1401

01- نیازهای معنوی خانواده

توسط |2022-08-19T21:43:25+04:301 شهریور 1401|آثار, مقالات|

آیین آسمانى اسلام بر این نكته تأكید مى‏‌ورزد كه در نظام خلقت، قانونى به نام «زوجیّت» وجود دارد و این قانون، نه تنها بر زندگى انسان، حیوان و نبات، حاكمیت دارد بلكه بر… […]

28 05 1401

03- تربیت در فرهنگ اسلامی

توسط |2022-08-16T20:56:04+04:3028 مرداد 1401|آثار, مقالات|

كسانى‏‌كه به حفظ كرامت انسانى خویش اعتقاد دارند و براى شخصیت خود اعتبار و ارزش قایل هستند زندگى حقیقى و انسانى را در سایه «عزّت نفس» مى‌‏دانند و هرگاه نتوانند از عزت خویش پاسدارى كنند [...]

25 05 1401

02- تربیت در فرهنگ اسلامی

توسط |2022-08-15T20:56:02+04:3025 مرداد 1401|آثار, مقالات|

در نظام تربیتى اسلام، بخش قابل توجهى از مسؤولیت‏هاى تربیت، برعهده خانه و خانواده است. پدر و مادر نه تنها در برابر تربیت فرزندشان متعهد هستند؛ بلكه باید… […]

22 05 1401

01- تربیت در فرهنگ اسلامی

توسط |2022-08-15T20:56:16+04:3022 مرداد 1401|آثار, مقالات|

انسان برخلاف حیوانات كه نیازها و آگاهى‏ هاى خود را به‏‌صورت غریزى تأمین مى‏كنند به هنگام ولادت، فاقد علم و ادراك است، اگرچه استعدادهاى فراوانى در وجود او قرار گرفته است ولى در مسیر زندگى [...]

عنوان

Go to Top