10 05 1401

02- پاسداران امنیت

توسط |2022-07-24T18:52:25+04:3010 مرداد 1401|آثار, مقالات|

تمام برنامه‏‌هایى كه در زمینه‌‏ى زمامداران جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا در مى‌‏آید باید براساس قوانین الهى باشد. این اصل كلى، حتى در مورد اطلاعات… […]

عنوان

Go to Top