زندگی قواعد و اصولی دارد که اگر آن ­را بر پایه قاعده استوار سازیم بستری را برای «به‌زیستی» فراهم آورده‌­ایم؛ این قواعد و اصول را پیامبران الهی، حکیمان، فیلسوفان، ادیبان و شاعران…

یادداشت‌ها، مجموعه‌ای از کوتاه‌نوشته‌های حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی است که در موضوعات مختلف و به فراخور مناسبت‌های گوناگون نگاشته شده است. مکتوباتی که از نثری روان برخوردار بوده، به زیور آیات و روایات زینت یافته و با ادبیات غنی فارسی ملاحت پیدا کرده‌اند. یادداشت‌های حاضر توسط حجت‌الاسلام و المسلمین تقوی، در روزهای نمایندگی مجلس یازدهم تألیف شده و توسط هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، در صحن عمومی و در میان نمایندگان مردم، توزیع گشته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای بهتر زیستن

 

زندگی قواعد و اصولی دارد که اگر آن ­را بر پایه قاعده استوار سازیم بستری را برای «به‌زیستی» فراهم آورده‌­ایم؛ این قواعد و اصول را پیامبران الهی، حکیمان، فیلسوفان، ادیبان و شاعران با شعور هر کدام با زبان و ادبیات مناسب بیان کرده‌­اند. ما در این­جا به چند نمونه از رهنمودهای شاعران که راه بهتر زیستن را در قالب شعر بیان نموده‌­اند اشاره می‌­کنیم:/پ

1. تدبیر در امور:

تـا نکنـی جای قـدم استـوار

در همه کاری که درآیی نخست

 

پای منـه در طلـب هیـچ کـار

رخنه بیرون شدنش کن درست           (نظامی گنجوی)

2.  توازن در دخل و خرج:

چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن

اگــر بــاران بـه کوهـسـتان نـبـارد

 

که می­گـویـند ملاّحـان سـرودی

به سالی دجله گردد خشک رودی        (سعدی)

3. در محضر استاد:

هیچ کس از پیش خود چیزی نشد

هیـچ حـلـوایی نشـد اسـتـاد کـار

 

هیـچ آهن خنجر تیـزی نشد

تـا که شاگرد شکرریزی نشد              (پوریای ولی)

4. عامل موفقیت:

گفت پیغمبـر که چون کـوبی دری

چون نـشینی بـر سـر کـوی کسـی

چون ز چاهی می­کنی هر روز خاک

 

عاقبت زآن در بـرون آید سری

عاقـبت بینی تـو هم روی کسی

عاقـبت انـدر رسی بر آب پـاک           (مولوی)

5. مرگ یا زندگی ذلت بار:

یا ما سرخصم را بکوبیم به سنگ

القـصه در این سراچه پـر نیـرنگ

 

یـا او تـن ما بـه دار ســازد آونـگ

یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ    (شاه نظر اصفهانی)

6. موحد واقعی:

موحد چو در پای ریزی زرش

امیـد و هراسش نبـاشد ز کـس

 

چو شمشیر هندی نهی بر سرش

بر این است بنـیاد توحید و بـس               (سعدی)

 

7. بی بصیرتی:

آدم از بـی‌­بـصـری  بــنــدگی آدم کــرد

یعنی در خوی غلامی ز سگان پست­‌تر است

 

گوهری داشـت ولی نذر قـباد و جـم کرد

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد (اقبال لاهوری)

8. مثبت بینی:

دیـده ز عیـب دگـران کن فـراز

در همه چیزی هنر و عیب هست

زاغ که او را همه تـن شد سـیـاه

 

صورت خود بین و در او خیره ساز

عیـب مبـیـن تا هنـر آری به دسـت

دیــده سپـیـد است در او کـن نـگاه     (نظامی گنجوی)

9. عینگ رنگی:

مؤمـنـان آئـیـنـه‌­ی یـکدیگـرنـد

پیش چشمت داشتی شیشه کبود

 

این خـبـر را از پیـمبـر آورنـد

زان سبب عالم کبـودت می‌­نمود           (مولوی)

 

10. همسر خوب:

زن خوب و فرمان­بر پارسا

برو پنج نوبت بزن بر درت

 

کند مرد درویش را پـادشاه

چو یاری موافق بُود در برت            (سعدی)

 

 

سید رضا تقوی

نماینده مردم شریف تهران