آن‌که هجرت ز وطن کرد به‌میقات آمد * تا حرم یک‌قدم است جامۀ احرام کجاست

*******************************************

 

حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی که همواره از طبعی زلال و نثری روان برخوردار بوده، با تخلص «سالک» دستی بر آتش شعر و شاعری نیز دارد،

اگر که از تبار من، بجویی و دیار من

ز نسل پاک فاطمه (ع)، «سالک» دامغانیم

از ایشان مجموعۀ غزلیاتی سرشار از شور و معنا در کتاب «آیه‌های عشق» به زیور طبع آراسته شده که پیش از آن در شماره‌های مجلۀ ماهنامۀ «فرهنگ جمعه» به چاپ رسیده است.

_______________________________________________________________

دولت قرآن

 

 

ای همه مستمعان یار دل‌آرام کجاست

هُدهُد شهر صبا حامل پیغام کجاست

 

آن پری‌چهره که صد جان به‌فدای قدمش

این دل غم‌زده با غمزه کند رام کجاست

 

باده‌خواران به‌صف و باده و بزم آماده

ساقی و صحنه همه منتظران، جام کجاست

 

مژده یاران که صنم پرده ز رخ افکنده

مرغ اقبال به‌پرواز شده بام کجاست

 

حافظ از دولت قرآن به‌سماوات رسید

رفت حکمت ز ادب، سعدی و خیام کجاست

 

تیشه بر کوه زدن پیشه و پیشینۀ ماست

کوه و فرهاد سرودند که که فرجام کجاست

 

آن‌که هجرت ز وطن کرد به‌میقات آمد

تا حرم یک‌قدم است جامۀ احرام کجاست

 

یاد آن‌روز که ما همسفر عشق شدیم

«سالک» آن فضل کجا، نفحۀ ایام کجاست

 

 

 

 

 

 

 

.