نقطه در ترسیم تصویر ابتدای کارهاست * پس بر آن نقطه بچرخد جملۀ پرگارها

*******************************************

 

حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی که همواره از طبعی زلال و نثری روان برخوردار بوده، با تخلص «سالک» دستی بر آتش شعر و شاعری نیز دارد،

اگر که از تبار من، بجویی و دیار من

ز نسل پاک فاطمه (ع)، «سالک» دامغانیم

از ایشان مجموعۀ غزلیاتی سرشار از شور و معنا در کتاب «آیه‌های عشق» به زیور طبع آراسته شده که پیش از آن در شماره‌های مجلۀ ماهنامۀ «فرهنگ جمعه» به چاپ رسیده است.

_______________________________________________________________

وصال یار

 

 

بر سر راه وصال یار باشد خارها

ای بسا عاشق در این ره، بر فراز دارها

 

کفش را از پا درآور گام را بر خار نِه

قید و قالب را تو بشکن پاره زُنّارها

 

هر پیمبر را غم امت ز پا انداخته

شمع جمع ما نباشد جز غمِ غمخوارها

 

خانه دل را مکن مأوای ابلیس لعین

جایگاه عرش رحمن خانۀ دلدارها

 

خانۀ شیطان نبوده خانۀ امن و امان

در چنین جایی نباشد منزل ابرارها

 

هرچه من پوشیده کردم راز و رمز عاشقی

گل نگار چهره افشا می‌نمود اسرارها

 

آنچه تصدیقش نمودم او مرا انکار کرد

این همه تصدیق را لازم نبود انکارها

 

رهزنی دیوار بین ما کشید و منع کرد

ما به همت درشکستیم آن همه دیوارها

 

نقطه در ترسیم تصویر ابتدای کارهاست

پس بر آن نقطه بچرخد جملۀ پرگارها

 

قاصدی باید که «سالک» را بگوید از سبا

هُدهُد بلقیس گردد راوی اخبارها

 

 

 

.