حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی در مجمع علمای خراسان با اشاره به‌اهمیت عنصر امید در جامعه گفت دشمن همهٔ امکانات خود را برای ناامید کردن مردم از نظام اسلامی بسیج کرده است
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت افزود امروز هر حرفی که به‌ناامیدی مردم منجر شود، در جبههٔ دشمن نقش‌آفرینی کرده است حتی اگر از گلوی دوستان بیرون بیاید بنابراین رسالت همهٔ عناصر انقلابی بیان دست‌آوردهای انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته و امیدآفرینی در جامعه است
تقوی با اشاره به‌تهاجم فرهنگی دشمن، تجدید نظر در روش‌های تبلیغی و نوآوری در انتقال فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی را نیاز امروز فعالیت‌های فرهنگی ذکر کردند
ایشان با تجلیل از برنامهٔ قرآنی محفل، این برنامه را یکی از نوآوری‌های اثرگذار در حوزهٔ فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی دانستند که مورد استقبال جامعه قرار گرفته است و نمونه‌ای برجسته از روش‌های جدید تبلیغی است